Nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l

PDF
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 2
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 3
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 4
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 5
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 6
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 7
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 8
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 9
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 10
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 11
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 12
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 13
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 14
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 15
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 16
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 17
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 18
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 19
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 20
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 21
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 22
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 23
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 24
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 25
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 26
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 27
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 28
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 29
nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l obrazek 30
Interesuje Cię ogłoszenie?
1/30
PDF
175 000 zł
Cena netto
≈ 40 840 €
Kontakt z dealerem
Typ:  rozsiewacz nawozów płynnych
Rocznik:  2024
Pojemność:  20 m³
Lokalizacja:  Polska Poniatowo
Data zamieszczenia:  wczoraj
Agronetto ID:  RK34375
Opis
Szerokość uchwytu:  14 m
Wymagana moc traktora:  215 KM
Osie
Liczba osi:  2
Rozmiar opon:  600/50×22.5
Stan opon:  100 %
Stan
Stan:  nowy
Okres gwarancji::  od 1 roku

Dodatkowy opis — Nowa rozsiewacz nawozów płynnych Güllefass / Slurry tanker / Epandeur à lisier 20 000 l

Polski
Marco-Polo Wóz asenizacyjny MPR-2S/20000

- Pojemność zbiornika: 20 000 l
- Konstrukcja wozu: Ramowa
- Układ jezdny: zestaw kołowy dwuosiowy, resorowany tandem, tylna oś skrętna
- Sprzęganie z ciągnikiem: dolny zaczep transportowy na wysokości 400 mm
- Wymagana moc ciągnika: 160 kW
- Obroty WOM: 450 obr/min
- Ogumienie: 600/50×22.5
- Pompa próżniowa: B&P MEC/M 13500
- Zbiornik ciśnieniowy: pojemność zbiornika 20 000 l, ścianka 6 mm, ocynkowany ogniowo obustronnie, pokrycie pasywowane, dwa pierścienie wzmacniające, spaw podwójny z zewnątrz i wewnątrz, górny właz wlewowy Ø 210 mm
- Średnica zbiornika: 2100 mm
- Dennice: tylna dennica otwierana, na zawiasie
- Przegrody antyprzelewowe: trzy przegroda
- Wskaźnik napełnienia: dwa wzierniki szklane 4” na dennicy przedniej i wskaźnik rurowy
- Króćce i zasuwy: dwa króćce 6” na tylnej dennicy: wylewowy z zasuwą hydrauliczną i czerpalny z zasuwą ręczną i szybkozłączem, dwa króćce boczne 6” – jeden zaślepiony a drugi z zasuwą ręczną i szybkozłączem
- Akсesoria przełączeniowe: system podłączenia węża na szybkozłącze, wąż ssawny 6” o długości 6 m z koszem, rozlewacz 6” z płytką, szerokość rozlewania 14 m
- Zabezpieczenia: dwa zawory przelewowe, odcinający dwukulowy i zawór syfonowy z wziernikiem i zaworem spustowym

Pozostałe wyposażenie:
- tłumik – odzyskiwacz oleju
- drabinka boczna
- błotniki malowane
- manowakuometr D100
- regulowana mechanicznie stopa podporowa
- ucho dyszla pociągowego przykręcane D-50C z homologacją
- hamulec zasadniczy pneumatyczny instalacja jednoprzewodowa
- instalacja elektryczna 12V i oświetlenie wymagane przez przepisy ruchu drogowego
- układ hydrauliczny otwierania zasuwy wylewowej
- tabliczka znamionowa
- piktogramy
- deklaracja zgodności WE /Z znak CE
Marco-Polo Güllefass MPR-2S/20000

- Tankinhalt: 20 000 l
- Konstruktion des Fahrzeugs: Rahmen
- Fahrwerk: zweiachsig, gefederter Tandemradsatz, Torsionsachse hinten
- Ankopplung an Traktor: Untere Transportkupplung in 400 mm Höhe
- Erforderliche Traktorleistung: 160 kW
- Zapfwellendrehzahl: 450 U/min
- Bereifung: 600/50×22.5
- Vakuumpumpe: B&P MEC/M 13500
- Druckbehälter: Behältervolumen 20.000 l, 6 mm Wandstärke, beidseitig feuerverzinkt, passiviert, zwei Verstärkungsringe, außen und innen doppelt geschweißt, obere Einfüllöffnung Ø 210 mm
- Durchmesser des Tanks: 2100 mm

Andere Ausrüstungen:
- Schalldämpfer - Ölabscheider
- Seitenleitern,
- lackierte Schutzbleche,
- Manövrierlehre D100,
- mechanisch verstellbarer Stützfuß,
- geschraubte Zugöse D-50C mit Homologation,
- Betriebsbremsanlage pneumatische Einleitungsanlage, - Elektroinstallation 12V und Beleuchtungsanlage gemäß StVO,
- Hydraulikanlage zum Öffnen des Überlaufschiebers,
- Typenschild,
- Piktogramme,
- EG-Konformitätserklärung / CE-Zeichen
- Aufklappbare Rückwand: aufklappbare Rückwand.
- Überlaufschwallbleche: drei Schwallbleche
- Füllstandsanzeige: zwei 4"-Glasschaugläser am vorderen Boden und eine Rohranzeige
- Stutzen und Schieber: zwei 6"-Stutzen am hinteren Boden: Gießstutzen mit hydraulischem Schieber und Ziehstutzen mit manuellem Schieber und Schnellkupplung, zwei seitliche 6"-Stutzen - einer verdeckt und der andere mit manuellem Schieber und Schnellkupplung
- Umschaltbares Zubehör: Schlauchverbindungssystem mit Schnellkupplung, 6" Saugschlauch 6 m lang mit Korb, 6" Überlauf mit Platte, Überlaufbreite 14 m

- Sicherheitseinrichtungen: zwei Bypassventile, Doppelkugelabsperrventil und Siphonventil mit Schauglas und Ablassventil
Marco-Polo Slurry tanker MPR-2S/20000

- Tank capacity: 20000 l
- Hauler design: Frame
- Running gear: two-axle wheelset, sprung tandem, rear torsion axle
- Coupling to tractor: Lower transport hitch at a height of 400 mm
- Required tractor power: 160 kW
- PTO speed: 450 rpm
- Tires: 600/50×22.5
- Vacuum pump: B&P MEC/M 13500
- Pressure tank: tank capacity 20000 l, 6 mm wall, hot-dip galvanized on both sides, passivated coating, two reinforcing rings, double welded outside and inside, top fill hatch Ø 210 mm
- Tank diameter: 2100 mm
- Bottoms: rear bottom opening, hinged
- Overflow baffles: three baffles
- Fill indicator: two 4" glass sight glasses on front bottom and tube indicator
- Spigots and gates: two 6" spigots on the rear bottom: spill spigot with hydraulic gate valve and draw spigot with manual gate valve and quick coupler, two 6" side spigots - one blinded and the other with manual gate valve and quick coupler
- Switching accessories: hose connection system for quick coupling, 6" suction hose 6m long with basket, 6" spillway with plate, spillway width 14 m
- Safety features: two bypass valves, two-ball shut-off valve and siphon valve with sight glass and drain valve
- Other equipment: muffler - oil reclaimer, side ladder, painted fenders, pressure gauge D100, mechanically adjustable support foot, screwed drawbar eye D-50C with approval, air service brake single wire installation, 12V electrical system and lighting required by traffic regulations, hydraulic system for opening the spillway gate, rating plate, pictograms, EC declaration of conformity with CE mark
Marco-Polo Epandeur à lisier MPR-2S/20000

- Capacité du réservoir: 20 000 l
- Conception du chariot: Cadre
- Train de roulement: double essieu, roues tandem à ressort, essieu de torsion arrière
- Attelage au tracteur: Attelage de transport inférieur à une hauteur de 400mm
- La puissance du tracteur est requise: 160 kW
- Vitesse de la prise de force: 450 tr/min
- Pneus: 600/50×22.5
- Pompe à vide: B&P MEC/M 13500
- Réservoir sous pression: Volume du réservoir 20000l, paroi de 6mm, galvanisé à chaud des deux côtés, revêtement passivé, deux anneaux de renforcement, double soudure à l'extérieur et à l'intérieur, trappe de remplissage supérieure Ø 210mm
- Diamètre du réservoir: 2100 mm
- Paroi arrière à charnière: paroi arrière à charnière.
- Déflecteurs de trop-plein: trois déflecteurs
- Indicateur de niveau de remplissage: deux voyants en verre de 4" sur le fond avant et un indicateur de tuyau
- Supports et vannes: deux supports de 6" sur le fond arrière : support de coulée avec vanne hydraulique et support de dessin avec vanne manuelle et raccord rapide, deux supports latéraux de 6" - l'un aveuglé et l'autre avec vanne manuelle et raccord rapide.
- Accessoires de commutation: système de raccordement des tuyaux avec raccord rapide, tuyau d'aspiration 6" de 6m de long avec panier, déversoir 6" avec plaque, largeur du déversoir 14 m
- Dispositifs de sécurité: deux vannes de dérivation, une vanne d'arrêt à double bille et une vanne de siphon avec voyant et robinet de vidange.
- Autres équipements: silencieux - récupérateur d'huile, échelle latérale, garde-boue peints, manomètre D100, pied d'appui réglable mécaniquement, anneau de timon vissé D-50C avec homologation, frein de service pneumatique - système monofilaire, système électrique 12V et éclairage conforme au code de la route, système hydraulique d'ouverture de la porte du déversoir, plaque signalétique, pictogrammes, déclaration de conformité CE / marque CE
Cisterna per liquami Marco-Polo MPR-2S/20000

- Capacità del serbatoio: 20 000 l
- Design del veicolo: Telaio
- Carrello: due assi, ruote tandem molleggiate, asse posteriore di torsione
- Aggancio al trattore: Gancio di trasporto inferiore a 400 mm di altezza
- Potenza richiesta al trattore: 160 kW
- Velocità della presa di forza: 450 giri/min.
- Pneumatici: 600/50×22.5
- Pompa per vuoto: B&P MEC/M 13500
- Serbatoio a pressione: volume del serbatoio 20.000 l, parete da 6 mm, zincato a caldo su entrambi i lati, rivestimento passivato, due anelli di rinforzo, doppia saldatura esterna e interna, sportello di riempimento superiore Ø 210 mm
- Diametro del serbatoio: 2100 mm
- Parete posteriore incernierata: parete posteriore incernierata.
- Deflettori di troppopieno: tre deflettori.
- Indicatore del livello di riempimento: due spie di vetro da 4" sul fondo anteriore e un indicatore del tubo.
- Rubinetti e saracinesche: due rubinetti da 6" sul fondo posteriore: rubinetto di versamento con saracinesca idraulica e rubinetto di prelievo con saracinesca manuale e attacco rapido, due rubinetti laterali da 6" - uno cieco e l'altro con saracinesca manuale e attacco rapido
- Accessori di commutazione: sistema di collegamento dei tubi flessibili con attacco rapido, tubo di aspirazione da 6" lungo 6 m con cestello, sfioratore da 6" con piastra, larghezza sfioratore 14 m
- Dispositivi di sicurezza: due valvole di bypass, valvola di intercettazione a doppia sfera e valvola a sifone con vetro spia e valvola di scarico


Altre attrezzature:
- silenziatore - recuperatore d'olio
- scaletta laterale
- parafanghi verniciati,
- manometro D100,
- piede di appoggio regolabile meccanicamente,
- timone a vite D-50C con omologazione,
- impianto frenante di servizio pneumatico a circuito singolo, - impianto elettrico a 12 V e impianto di illuminazione come previsto dal codice della strada,
- impianto idraulico per l'apertura dello sfioratore,
- targa di identificazione,
- pittogrammi,
- dichiarazione di conformità CE / marchio CE
Цистерна для жидкого органического удобрения Marco-Polo MPR-2S/20000

- Ёмкость бака: 20 000 л
- Конструкция бака: рама
- Шасси: двухосная колесная пара, тандемная подвеска, задний торсионный мост
- Сцепка с трактором: Нижняя транспортная сцепка на высоте 400 мм
- Требуемая мощность трактора: 160 кВт
- Скорость ВОМ: 450 об/мин
- Шины: 600/50×22,5
- Вакуумный насос: B&P MEC/M 13500
- Напорный бак: емкость бака 20 000 л, стенка 6 мм, горячее цинкование с обеих сторон, пассивированное покрытие, два усиливающих кольца, двойной сварной шов внутри и снаружи, верхний заправочный люк Ø 210 мм
- Диаметр бака: 2100 мм
- Дно: открываемое заднее дно, шарнирное
- Отделения от переполнения: три отделения
- Индикатор заполнения: два 4-дюймовых стеклянных смотровых стекла на переднем конце и трубный индикатор
- Соединители и задвижки: два 6-дюймовых соединителя сзади снизу: нагнетание с гидравлической задвижкой и водоразбор с ручной задвижкой и быстроразъемным соединением, два 6-дюймовых боковых соединителя - один заглушенный, другой с ручным вентилем и быстроразъемное соединение
- Аксессуары: система соединения шлангов с быстроразъемным соединением, всасывающий шланг 6" длиной 6 м с корзиной, разбрасыватель 6" с пластиной, ширина разбрасывания 14 м
- Защиты: два перепускных клапана, двухшаровый запорный клапан и сифонный клапан со смотровым стеклом и сливным клапаном
- Прочее оборудование: глушитель - маслосборник, боковая лестница, окрашенные брызговики, вакуумметр D100, опора с механической регулировкой, проушина дышла с резьбой D-50C с омологацией, пневматический рабочий тормоз, однопроводная система, электрическая система 12 В и освещение, необходимое для правила дорожного движения, гидравлическая система открытия выпускной задвижки, заводская табличка, пиктограммы, декларация соответствия EC/Z, знак CE
Szanowni klienci! Bardzo nam miło, że jesteście zainteresowani zakupem naszych maszyn. Wszystkie ceny są podawane netto. W przypadku zainteresowania zakupem maszyny z dostawą prosimy podawać kod pocztowy miejscowości, co pozwoli nam zrobić szybką wycenę transportu do Państwa. W przypadku zakupu maszyn z 0% VAT prosimy o podanie numer europejskiego VAT. Dziękujemy za dotychczasową współpracę. Zespół DC Sp. z o.o.
Ważne
Oferta ma charakter informacyjny. Oferta handlowa dostępna wyłącznie po bezpośrednim skontaktowaniu się z ogłoszeniodawcą.
Jak bezpiecznie dokonać zakupu
Porady dotyczące bezpieczeństwa
PDF
Handlujesz sprzętem?
Możesz robić to z nami!
Podobne ogłoszenia
300 000 zł EUR ≈ 70 010 €
Zawieszenie resorowe/resorowe Szerokość uchwytu 21 m Wymagana moc traktora 200 KM
Rok 2024 Moc Pojemność 22 m³
Polska, Zdany
12 490 € PLN ≈ 53 520 zł
Szerokość uchwytu 6 m
Rok 2024 Moc Pojemność
Polska, Bialystok, Podlaskie
120 300 zł EUR ≈ 28 070 €
Szerokość uchwytu 14 m Wymagana moc traktora 120 KM
Rok 2024 Moc Pojemność 12 m³
Polska, Poniatowo
17 400 € PLN ≈ 74 560 zł
Szerokość uchwytu 9 m
Rok 2024 Moc Pojemność
Polska, Bialystok, Podlaskie